Energielabel C kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal een energielabel C kantoren hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Wel of geen label C?

Wat is nu uw situatie en welke stappen moet u nu nemen? Om u daarbij te helpen heeft het RVO een infographics samengesteld. Met de infographic Beslisboom Energielabel C kantoren wordt stap voor stap bepaald of u aan de Energielabel-C-verplichting moet voldoen, en zo ja, welke acties dan nodig zijn.

Energielaebl C kantoren

Check uw energielabel

Check het energielabel van uw kantoor op de website EP-online. Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, lees dan hieronder hoe u dit aanvraagt.

Combineer uw energielabel C kantoren direct met de informatieplicht energiebesparing als u daar nog niet aan heeft voldaan.
Een groot deel van de werkzaamheden overlappen elkaar, dus profiteer bij TiMaX van een aantrekkelijke prijs!

In 4 stappen naar energielabel C (of beter)

Stap 1: Vraag een advies aan bij TiMaX

Een adviseur van TiMaX controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt eventueel een kostenberekening. Ook kan hij voor u de Erkende Maatregellijsten (EML) meenemen in zijn advies. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel C kantoren tot gevolg. Uiteraard is die bij TiMaX te combineren. Een groot deel van de werkzaamheden overlappen elkaar, dus profiteer bij TiMaX van een aantrekkelijke prijs!

Stap 2: Verken financiële regelingen

TiMaX verkent samen met u de verschillende financiële regelingen (fiscaal en subsidies) en wat er voor nodig is om van deze regelingen gebruik te kunnen maken. Ook het RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk daarvoor de subsidiewijzer.

Stap 3: Voer de maatregelen uit

Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval op energielabel C kantoren te komen. Zorg indien mogelijk voor ‘no regret’-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een energieneutraal kantoor en rekening houden met verregaande aanpassingen in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is een maatregel die genoeg ruimte overlaat om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek.

Stap 4: Laat een (nieuw) energielabel opstellen

TiMaX kan uiteindelijk het (nieuwe) (minimaal) energielabel C kantoren opstellen en registeren om uiteindelijk voor 1 januari 2023 aan uw verplichting te voldoen.

Handhaving

Over het algemeen is de gemeente, waar het kantoorgebouw is gevestigd, de handhaver. De gemeente treedt op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Op de site van het Informatiepunt leefomgeving staat tevens een toelichting op Toezicht en handhaving. Zie ook dit flow diagram over het proces Toezicht en handhaving Energielabel C.


Levertermijn

Wij streven altijd naar een korte levertermijn.

De actuele doorlooptijd voor maart 2023 is ongeveer 2 weken.

Neem contact op voor een prijs en exacte gegarandeerde levertermijn!

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.